top of page

KËNGA E JOTE E PREFERUAR

Zgjedh Këngën tënde të shpirtit dhe ne do ta emetojmë përmes valëve të radios tënde - "albradio"

Përmes këtij Formulari ti mund të zgjedhësh këngën tënde të preferuar (shqip ose të huaj) dhe ne do ta emetojmë të Premteve prej orës 11:00h. 
Ne do të të njoftojmë ty personalisht për orarin se kur do të emetohet Kënga jote e preferuar përmes e-mailit ose telefonit (sms)!

Faleminderit!

albradio_WhiteFont_Transparent.png
Classic Car Rent _ Camelon.jpg
Soxey_2.jpg
bottom of page